با استفاده از ویزای کار کانادا هر ساله بیش از ۱۵۰ هزار کارمند و کارگر خارجی وارد کشور کانادا میشوند . شهروندان کانادا برای اشتغال در کشور کانادا به استثنا برخی از مشاغل نیازمند مجور کار در کشور کانادا هستند .

روش های درخواست ویزای کار در کشور کانادا به سه صورت امکان پذیر می باشد :

۱- درخواست  عادی ( خارج از کانادا )

۲- درخواست آنلاین از داخل و یا خارج از کشور

۳- درخواست در زمان ورود به کشور کانادا

طبق تجربه در بیشتر مواقع باید از خارج از کانادا بایستی برای اخذ ویزا کار اقدام نمود . پیشنهاد میشود در هر صورت متقاضی شرایط و مدارک جهت اخذ ویزای کانادا را در نظر بگیرد.