ویزای تحصیلی کانادا

همانطور که میدانید هر سال بیش از ۱۳۰ هزار دانشجو و دانش آموز در سراسر جهان به این کشور جهت ادامه تحصیل مهاجرت میکنند . ویزای تحصیلی سندی است که به واسطه آن میتوانند به مدت محدود و در دانشکده های مشخص با رشته تحصیلی معین تحصیل کنند .

اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نمیابشد :

۱- برای تحصیل در مدت زیر ۶ ماه

۲- کودکانی که والدین آن ها اقامت قانونی در کشور کانادا دارند .

۳- خانواده یا کارمندان سفارتخانه در کشور کانادا

اداره مهاجرت به دانشجویان خارجی اجازه کار با شرایط محدودی را میدهد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- کار در دانشگاه بدون اجازه کار

۲- کار در خارج از دانشگاه با اجازه کار

۳- در برنامه های تعاونی و کارآموزی که بخشی از سابقه کاری قلمداد میشود و نیازمند اجازه کار می باشد .

۴- برنامه های کاری بعد از تحصیل (فارغ التحصیلی) به مدت یک و دو سال با توجه به رشته های تحصیلی نیازمند اجازه کار می باشد .

۵- مجوز کار برای اکثر مشاغل موقت در کانادا مورد نیاز است .


آقای محمد علی شیخ الاسلامی نماینده رسمی کلمبیا کالج در شرکت ایران کانادا


کارفرمایان و سیستم مهاجرت کانادا هر دو بر تحصیل در داخل کانادا تاکید دارند . مدارس و انسیتوهای مختلفی در کشور کانادا وجود دارد که سیستم تحصیلی کانادا را تشکیل می دهند و عبارتند از : مدارس عمومی و خصوصی، کالج های عمومی و انسیتوهای تکنیکی، کالج های حرفه ای، مدارس آموزش زبان، دبیرستان، دانشگاه و کالج های دانشگاهی می باشد .

پذیرش دانشجویان خارجی یکی از مهمترین منابع کسب درآمد دولت کانادا می باشد . با این حال، متاسفانه مهمترین عامل بازدارنده متقاضیان ایرانی تحصیل در کانادا، رد تقاضاهای ویزای دانشجویی است . به عدم آشنایی با قوانین دولت کانادا و اداره مهاجرت، متقاضیان ویزای تحصیلی دقت لازم را در تهیه مدارک در بسیاری از موارد، دلیل به نداشته و یا مدارک کافی را برای گرفتن ویزای دانشجویی ارایه نمی نمایند .


سیاست های آموزشی در کشور کانادا

از آن جا که در کشور کانادا وظیفه رسیدگی و نظارت بر آموزش به طور کلی در اختیار استان های کشور است ، از این رو هیچ گونه نظارم آموزشی فدرالی در این کشور وجود ندارد . به سخن دیگر نوعی تعهد ملی نسبت به حوزه آموزش در این کشور به چشم میخورد و این ترتیب ، آموزش پایه برای کلیه شهروندان کانادایی ، آزاد و رایگان است . در کشور کانادا تفاوت های عمده ای میان نظام آموزشی استان های مختلف مشهود است .

به طوری که در این کشور بر خلاف سایر کشورها که کلاس چهارم دبیرستان ، سال آخر تحصیلی مقطع متوسطه است . طبق قوانین خاص استانی هر استان ، پایان مقطع متوسطه در استان های مختلف کانادا ، از سال ۱۱ تا ۱۳ ادامه پیدا میکند . این دانشگاه ها ، وابستگی مذهبی دارند و همچنین بسیاری از آن ها توسط بخش خصوصی اداره میشوند .


ویزای تحصیلی کانادا

از مهمترین اصول و اهداف کلی آموزشی کشور کانادا ، میتوان به پرورش ذهنی دانش آموزان ، آمادگی حرفه ای ، رشد اجتماعی ، اخلاقی و فردی آن ها اشاره کرد . محورهای تمرکز حوزه آموزشی کشور کانادا به موارد ذیل محدود میشود :

۱- محوریت دانش آموزان : در این رویکرد مواد درسی و سیاست های آموزشی بر حسب مهارت های دانش آموزان با اولویت قراردادن استانداردهای آموزشی اتخاذ  میگردند .
۲-  محوریت آموزگاران : این محور همان شیوه سنتی آموزشی است که در کشور کانادا دوباره به آن توجه شده است . بنابراین سیاست مذکور تعداد دروس پایه اصلی افزایش و دروس انتخابی کاهش یافته و آزمون های سراسری در سطوح استانی برگزار میگردد .
۳-  آموزش میراث فرهنگی و ارزشهای سنتی و ملی .
۴- ارتقای سطح فرهنگی و جوامع بومی و غیر بومی ساکن در کانادا از طریق آموزشهای رسمی ، جهت احترام به فرهنگ رایج در کشور .
۵-  برخورداری همگانی از فرصت های آموزشی و اعمال سیاست کثرت گرایی فرهنگی