کسب مالکیت

اولین مدرک معتبر در معاملات مستغلات قرارداد خرید و فروش میان خریدار و فروشنده است . این قرارداد باید دارای شرایط تجاری  برای انتقال مانند توصیف زمین ، قیمت خرید، پیش پرداخت (در صورت وجود آن ) تاریخ عقد قراداد و سایر موارد مهم باشد . به طور معمول ، این قرارداد  شرایطی دارد که به سود خریدار و فروشنده تمام می شود و در آن مسئولیت ها و تعهدات فروشنده و تاحد کمتری مسئولیت ها و تعهدات خریدار آورده می شود .

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230