شرایط ویزای کاری کانادا

برای اخذ ویزای کاری کانادا باید بدانید که کانادا به شدت به دنبال کارگران و متخصصان خارجی برای رشد نیروی کاری خود است.

برای کار در کانادا، کارگر خارجی به مجوز کار نیاز دارد. مجوز کار موقت ممکن است برای یک دوره زمانی از چند روز تا چند سال صادر شود. توجه داشته باشید که اگر در انتهای دوران تحصیل در کانادا هستید می توانید از ویزای کار بعد از اتمام تحصیل در کانادا استفاده کنید.

که برای  این نوع ویزا ، کارفرمای کانادایی باید مجوز دولت برای استخدام نیروی خارج از کانادا را دریافت کند.

برای مجوز نیاز به دریافت ارزیابی اثرات مثبت بازار کار (LMIA) از سوی ESDC  است و اگر LMIA مثبت باشد که نشان دهنده این است که هیچ شهروند یا اقامت دائم کانادایی برای انجام این کار وجود ندارد.

به طور معمول، مجوزهای کار از طریق مأمورهای مهاجرت کانادا اعطا می شود در صورتی که توسط یک «ارزیابی تاثیرات بازار کار» (LMIA) از سوی Employment  and Social Development Canada (ESDC)حمایت می شود، که نشان می دهد که اشتغال پیشنهادی بر کارگران کانادایی تأثیری ندارد.

مدارک مورد نیاز برای ویزای کاری کانادا

یک پیشنهاد شغلی از کارفرمای کانادایی پیش نیاز لازم برای دریافت مجوز کار و سپس ویزای کار در کانادا است.

پس از پیدا شدن کار و گرفتن LMIA کار برای فرد اعلام شده به اداره کار از سوی کارفرما، فرد با داشتن تأییدیه پیشنهاد شغلی و LMIA می تواند درخواست ویزا کار خود را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کند.

نکته : اجازه کار فقط برای کار خاص که براساس آن ویزا دریافت شده قابل استفاده می باشد که به آن ویزای Close Work Permit گفته می شود.

در نتیجه، یک کارمند یا کارگر فقط می تواند برای کارفرما که در اجازه کار خود مشخص شده است کار کند.

اگر او کار دیگری پیدا کند و هنوز وضعیت اقامت دائم ندارد، باید قبل از انجام کار دیگر در کانادا درخواست و دریافت مجوز کار جدید را ارسال کند.

توجه داشته باشید که مجوز کار موقت کانادا برای کارگران خارجی است که برای مدت زمان محدودی در کانادا کار می کنند.

هزینه ویزای کاری کانادا

ردیف شغلی
تخصصی بودن کار
نیاز به گذراندن دوره خاص
شهر یا استانی که job offer  در آن پیدا شده
کارفرما
هزینه های دولتی و پروسه آن
هزینه های مربوط به وکیل جهت گرفتن LMIA