دوره های آزمایش و دوره اخطار :

بعضی از مشاغل ، دوره آزمایش معینی دارند که ممکن است از یک تا دو هفته ، برای کارکنانی که حقوقشان ساعتی محاسبه می شود ، و تا سه ماه ، برای شاغلانی که  حقوق سالیانه دریافت می کنند ، متغیر باشد . وقتی که بیش از 3 ماه در جایی مشغول به کار باشند ، ممکن است که بدون دریافت هیچ گونه اخطار و به هر دلیل از کار اخراج شوند . هم چنین کارکنان با کمتر از سه ماه سابقه کار می توانند بدون دادن هیچ گونه اخطاری به کارفرما و به هر دلیل ممکن از کار خود دست بکشند . هنگامی که در جایی سه ماه سابقه کار داشته باشید ، اخطار از طرف کارمند به کارفرما و بالعکس الزامی است .

کارکنانی  که عضو اتحادیه هستند یا کسانی که قرارداد کاری آن ها شرط دیگری را قید می کند از این قانون مستثنی هستند . در جایی که روند انفصال از کار تعریف شده ای حاکم باشد ، ممکن است در سیاست شرکت قید شود که کارمند قبل از اخراج از کار باید اخطاریه دریافت کند . در این صورت اجرای این روند الزامی است . در صورتی که از کار خود اخراج  شوید و کارفرما تاکید کند که بلافاصله کار خود را ترک کنید ، موظف به پرداخت حقوق دوباره اخطار و کلیه مطالبات مرخصی استعلاجی و مرخصی سالیانه است.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230