دانشگاه Concordia کنکوردیا کانادا | معمولا در کبک سه نرخ براي ثبت نام وجود دارد که به راحتی در سایت هر دانشگاه می توان از مقادیر آن ها اطلاع پیدا کرد. بدین صورت که شهریه کانادایی ها نصف دانشجویان بین المللی و شهریه کبکی ها نیز نصف کانادایی ها می باشد. اینکه چگونه بر آن ها محرز می شود که کسی کانادایی می باشد و یا کبکی، در سایت هر دانشگاه مشخص است و البته مستقیماً به وزارت آموزش کبک برمی گردد. به عنوان مثال داشتن سی اس کیو و یا اقامت یکساله در کبک بدون شرکت در هیچ کلاس تمام وقت، یکی از این شرایط هاست.


استفاده از بورس و وام یکی دیگر از مزایاي مهاجران و شهروندان است. تقریباً 65 %آنچه دولت بابت هزینه دانشگاه و زندگی به شما می پردازد در قالب بورس می باشد و شما نمی بایست برگردانید. البته این شرایط براي دانشجویان در مقاطع مختلف، متفاوت است. میزان وام دریافتی توسط دولت به منظور هزینه زندگی نیز، رابطه مستقیم با سطح درآمد افراد دارد. میزان این پول جدا از هزینه شهریه، حدود 70 % از هزینه هاي زندگی (بسته به سطح زندگی و توقع افراد) را نیز پوشش می دهد.
درباره شرایط عمومی و علمی پذیرش باید به سایت هر دانشگاه مراجعه کرد، زیرا شرایط بسیار متفاوت است. هر دانشگاه سیاست ها و روش هاي خود را دارد. به عنوان مثال براي تحصیل در دانشگاه فرانسه زبان باید زبان فرانسه بدانید مگر اینکه در مقطع دکترا باشید و با نظر استاد از دانشجو فرانسه خواسته نخواهد شد. از شروط دیگر هر دانشگاه معدل لازمه و مدارك اضافه است که حتی براي رشته هاي مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال دانشکده مهندسی دانشگاه کونکوردیا از مهاجران مدرك زبان نمی خواهد و یا دانشکده فیلم همین دانشگاه یک مدرك داخلی براي ثبت نام، نیاز دارد و یا از شروط وارد شدن به دانشکده مدیریت، داشتن مدرك GMAT است .

دانشگاه های کانادا مدتی است که تقریباً با یکدیگر مرتبط شده اند و می شود از دانشگاهی با شرایطی به دانشگاه دیگر رفت و یا تعدادي از دروس را در دانشگاهی دیگر گذراند. حداقل درباره کبک اینگونه می باشد که مثلاً یک دانشجوي دانشگاه مونترال می تواند تا یک سوم دروس خود را در دانشگاه دیگر مثلاً انگلیسی زبان بگذراند و بلعکس که این موضوع نکته مثبتی براي ضعف دانشجویان در زبان فرانسه است .

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230