تامین درآمد و بیمه بیکاری :

با شروع استخدام ، افراد شرایط لازم برای دریافت حقوق ، مزایا و دیگر حقوق اجتماعی را دارند .

برخورداری از  بازنشستگی و انواع بیمه ها از جمله بیمه بیکاری ، مستلزم کسر مبالغی از حقوق  و دستمزد ناخالص فرد از سوی کارفرما است .

ازجمله مزایای برخورداری از بیمه بیکاریاین است که کرفرما مبلغی به طور هفتگی و به مدت محدود به او می پردازد . کارفرما و کارمند به طور اجباری باید در تامین بودجه بیمه کار سهیم باشند و این در صورت  وجود دلایل موجه و قانونی ، عدم اشتغال و اخراج کارکنان مشمول برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مدت معین می شود.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230