تاریخچه نام کانادا

تاریخچه نام کانادا | نام کانادا از کلمه قدیمی  Kanata به معنی » دهکده « و یا » سرپناه « می آید . در سال 1535 ، ساکنین این منطقه که اکنون با نام شهر کبک شناخته میشود، این کلمه استفاده کردند تا نشانی این محل را به ژاك کارتیر که مقصدش به سمت دهکده استاداکونا بود، بدهند . کارتیر کلمه کانادا را هم براي آن دهکده و هم کل منطقهاي که در آن زمان به آن دونا کونا میگفتند استفاده میکرد. در سال 1547 در نقشه ها نیز با همین عنوان کانادا شناخته شد .

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230

موسسه مهاجرتی ایران کانادا