بیمه درمانی در کانادا به چه صورت است

کانادا برنامه بیمه ملی دارد که بودجه آن را وزارت بهداشت و درمان تامین می کند . دولت های استانی موظف به اجرا و نظارت بر بیمه درمانی هستند . پوشش بیمه درمانی در بیشتر استان ها رایگان است ، هر چند در بعضی از استان ها  افراد زیر پوشش باید ماهیانه هزینه ای بابت آن پرداخت کنند . بیمه درمانی ملی تمام خدمات بهداشتی و درمانی را پوشش نمی دهد و افراد زیادی هم بیمه خصوصی دارند که بیمه تکمیلی نامیده می شود .بیمه های خصوصی که ممکن است توسط کارفرما داده شود، هزینه های درمانی را که زیر پوشش بیمه درمان ملی نیست ، برعهده دارد . تازه واردان به کانادا در سه ماه اول ورودشان  واجد شرایط استفاده از بیمه درمانی ملی نیستند .بنابراین ، پیشنهاد می شود با خرید بیمه های خصوصی هزینه های درمانی خود و افراد خانواده خود را در این مدت پوشش می دهند .

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230