ارزیابی مدارک تحصیلی در کشور کانادا به شرح زیر میباشد :

1.مدارك Certificate و Diploma و کلیه مدارك دانشگاهی (آکادمیک) 2 یا 3 سال تحصیل معادل حداقل 60 واحد به شرط تحصیل پیوسته و همگن که منجر به اخذ مدرك Bachelorنمیشود، بعد از دیپلم دبیرستانی، کاردانی ارزشیابی میشوند.

2 .مدارك Bachelorبعد از دیپلم دبیرستان، کارشناسی ارزشیابی میشوند.

3 .مدارك Masterبا شرط داشتن کارشناسی، کارشناسی ارشد ارزشیابی میشوند.

4 -مدارك .D.Phبا شرط داشتن کارشناسی ارشد، دکترا ارزشیابی میشوند.

آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35

تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230