فهرست مطالب

احساس مسئولیت :

  • توانایی در تدوین اهداف و در نظر گرفتن اولویت ها در کار و زندگی شخصی .
  • توانایی در برنامه ریزی و مدیریت زمان، پول  و دیگر منابع برای دستیابی به اهداف .
  • پذیرش مسئولیت تصمیم های گرفته شده .
  • آدرس:تهران، خیابان مطهری، خیابان سرافراز، روبروی سفارت سابق کانادا، نبش کوچه یکم، برج موج، طبقه هشتم، واحد 35تلفن تماس: 02188519313 – 02188516230