کبک و تحمیل آزمون ارزشیابی برای مهاجرت

مارس 7, 2020
آزمون مهاجرت کبک اقامت دائم کانادا

آزمون مهاجرت کبک اقامت دائم کانادا

آزمون مهاجرت کبک اقامت دائم کانادا در استان کبک کانادا به این صورت است که اتباع بیگانه به همراه خانواده های خود با شروع ژانویه سال 2020،  برای گرفتن اقامت دائم کانادا در کبک، باید در آزمون دموکراتیک و ارزشیابی کبک قبول شوند. این آزمون مطابق با منشور حقوق بشر است. آزمون مهاجرت کبک اقامت […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.