کانادا چه زبان هایی دارد؟

دسامبر 21, 2018
زبان رسمی کانادا

زبان رسمی کانادا

کانادا دارای دو زبان اصلی رسمی است، زبان انگلیسی وفرانسه زبان رسمی کانادا را تشکیل می دهند که به ترتیب زبان مادری 59.7 ٪ و 23.2 ٪ جمعیت کانادا راتشکیل می‌دهد. زبان رسمی کانادا در ژوئیه سال 1969، برطبق لایحه ی «زبان رسمی کانادا» از افراد فرانسوی زبان هم به اندازه ی انگلیسی زبان ها در دولت فدرال استفاده شد. این مسئله روندی را […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.