تاریخچه کانادا

تاریخچه کانادا

  تاریخچه کانادا نام کانادا ازکلمه سرخپوستی کاناتا گرفته شده است که به معنی دهکده یا سرپناه می باشد. ساکنین این منطقه برای آدرس دهی به فردی به نام ژاک کارتیه، نام کاناتا را برای قسمت جنوبی منطقه که امروزه آن را با نام کبک می شناسیم استفاده کردند. کارتیه نیز کلمه کانادا را برای […]