نوشته‌ها

سیستم های تلفن در کانادا

/
سیستم های تلفن در کانادا به دو گونه است:خطوط ثابت و تلفن همراه …