چرا زایمان در کانادا زیاد

نوامبر 13, 2019
زایمان در کانادا با ویزای توریستی

زایمان در کانادا با ویزای توریستی

بر اساس قواعد حقوق بین المللی تابعیت فرد به دو روش بدست می آید یا از اصل خاک یا از طریق اصل خون که هر کشور یکی از این دو اصل در قوانینش دارد. اما اصل خاک به معنای این است که اگر فرزندی در آن خاک متولد شود آن فرزند تابعیت آن کشور را […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.