لیزینگ خودرو در کانادا

لیزینگ خودرو در کانادا

لیزینگ خودرو در کانادا خیلی بعید به نظر میرسد اتومبیلی ظرف مدت 2 تا 5 سال لیز دچار خط و خش نشود. یکی از راههایی که تمامی شرکتها از آن کسب درآمد میکنند جریمه شما در انتهای لیز بابت خط و خش غیر متعارف است. واضح است که در مورد تصادف صحبت نمی کنیم. جریمه […]