اشتغال در کانادا

اشتغال در کانادا

اشتغال در کانادا مراکز استخدام نیروی کار (Human Resource Centers of Canada= HRCC)  در بیش از 400 دفتردر سراسر این کشور اقدام به ارائه مشاوره مجانی و به کارگماردن افراد می کنند . واحدهای اطلاعاتی HRCC ، اطلاعاتی جدید در مورد بازار کار به شما ارائه می دهند و به شما کمک می کنند تا […]