ورود سریع یا اکسپرس اینتری EXPRESS ENTRY

ورود سریع یا اکسپرس اینتری EXPRESS ENTRY

ورود سریع یا اکسپرس اینتری EXPRESS ENTRY یکی از روش‌های ارزیابی متقاضیانی است که به پشتوانهٔ تخصص و سابقهٔ کاری برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام می‌کنند و از روشهای مهاجرتی نیست. در واقع روش جدیدی است برای اخذ پرونده ها به این صورت که به جای اینکه مثل سابق همه پرونده ها ابتدا بررسی شوند، […]