نمایندگان وام

نمایندگان وام ,مدارک لازم برای ویزای کانادا

  نمایندگان وام یکی دیگر از عوامل دخیل  خرید خانه در کانادا ، نمایندگان وام هستند. وظیفه اصلی این دسته از نمایندگان پرداخت وام نیست ؛ بلکه آنان به یافتن افرادی می پردازند که حاضرند به خریداران خانه ، وام پرداخت کنند. باید توجه داشت که نقش نمایندگان با مشاورین املاک ، متفاوت است . […]

وام دهندگان در کشور کانادا

وام دهندگان در کشور کانادا در صورتی که فرد تازه واردی ، نسبت به خرید خانه تصمیم گیری کرده باشد. باید شخصیت های حقیقی و حقوقی را جست و جو کند . حاضرند برای خرید خانه ، به وی وام پرداخت کنند . در این زمینه گزینه های زیر مطرح اند: بانک ها . شرکت […]