واحدهای اندازه گیری در کانادا

واحدهای اندازه گیری در کانادا به 2 صورت است : Metric system Imperial Measurment واحد اندازه گیری Metric در دهه ی 1970 در کانادا به تصویب رسید.اما هنوز واحد اندازه گیری Imperial برای اندازه گیری فاصله ، وزن ، طول ،درجه ی حرارت و حجم استفاده می شود.در ابتدای اقامت در کانادا ممکن است گیج […]