نوشته‌ها

دانشگاه کویین کانادا

دانشگاه کویین کانادا

/
دانشگاه کویین کانادا دانشگاه کوئین مری لندن یکی از مهمترین کالج‌…
دانشگاه مک گیل کانادا

دانشگاه مک گیل کانادا

/
دانشگاه مک گیل دانشگاه مک‌گیل دانشگاهی در شهر مونترآل از استان کِبک در کانادا است. این دانشگاه در سال ۱۸۲۱ تأ…
دانشگاه واترلو کانادا

دانشگاه واترلو کانادا

/
دانشگاه واترلو کانادا دانشگاه واترلو یکی از دانشگاه‌های کانادا است که در شهر…
دانشگاه مک مستر کانادا

دانشگاه مک مستر کانادا

/
دانشگاه مک مستر کانادا دانشگاه مک مستر کانادا در سال 1887 در …
دانشگاه کلگری کانادا

دانشگاه کلگری کانادا

/
دانشگاه کلگری کانادا دانشگاه کلگری ، در شهر کلگری، استان آلبرتای کان…
دانشگاه های برتر کانادا

دانشگاه های برتر کانادا

/
دانشگاه های برتر کانادا برای تحصیل در دانشگاه های برتر کانادا د…