هزینه‌‌ی زندگی در مونترال و کلگری

هزینه‌‌ی زندگی در مونترال و کلگری

در این مقاله به مقایسه هزینه‌‌ی زندگی در مونترال و کلگری می‌پردازیم. هزینه‌‌ی زندگی در مونترال و کلگری در کل هزینه‌های زندگی در مونترال و کلگری تفاوت چندانی با هم ندارند. اجاره خانه و مواد غذایی در مونترال و کلگری ⇐ به عنوان مثال : در حالی‌که اجاره خانه در کلگری حدود ۶.۷ درصد بالاتر از […]