نمایندگان وام

نمایندگان وام ,مدارک لازم برای ویزای کانادا

  نمایندگان وام یکی دیگر از عوامل دخیل  خرید خانه در کانادا ، نمایندگان وام هستند. وظیفه اصلی این دسته از نمایندگان پرداخت وام نیست ؛ بلکه آنان به یافتن افرادی می پردازند که حاضرند به خریداران خانه ، وام پرداخت کنند. باید توجه داشت که نقش نمایندگان با مشاورین املاک ، متفاوت است . […]