واشینگتن دی.سی آمریکا

واشینگتن آمریکا

  واشینگتن آمریکا واشینگتن، دی.سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. شهر واشینگتن، که به افتخار جرج واشینگتن نامگذاری شده، در ۱۷۹۱ تأسیس شد تا پایتخت جدید کشور باشد. واشینگتن آمریکا ، کنگره یک دولت شهرداری را برای کل ناحیه کلمبیا پس از جنگ داخلی آمریکا تأسیس کرد. اقتصاد شهر واشنگتن دی.سی. از نظر تولید ناخالص […]