کانادا را بیشتر بشناسیم – بخش 2

کانادا را بیشتر بشناسیم – بخش 2  | کانادا کشوری در شمال قاره آمریکاي شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادي از خاك آن به دلیل سرمای هوا و نزدیکی به قطب شمال ، خالی از سکنه است . ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیاي کبیر، دولت محوري فدرال، […]