حقایقی درباره کانادا

حقایقی درباره کانادا

  حقایقی درباره کانادا کشور زیبای کانادا یک کشور مهاجر پذیر است. اگر دوست دارید که به این کشور زیبا سفر کنید خوب است حقایقی درباره کانادا را بدانید. 1.کانادا دومین کشور بزرگ جهان است. اولین کشور بزرگ جهان روسیه است. 2.بیشترین افراد تحصیل کرد در کانادا هستند. نیمی از افراد کانادا تحصیل کرده اند. کمترین […]