نوشته‌ها

نازنین افشین جم دختر شایسته کانادا

دختر ایرانی بعنوان دختر شایسته کانادا - دختر شایسته کانادا

/
نازنین افشین جم - دختر ایرانی موفق به کسب عنوان دختر شایسته کانادا شد ، این دختر ایرانی بعنوان دختر شایسته کانادا دارای فعالیت های هنری و اجتماعی هم می باشد...