نوشته‌ها

توصیه های سلامتی در پرواز

/
تمام مدت پرواز را ننشینید خطر بروز ترومبوز سیاهرگ عمقی در پروا…