مرکز خرید وست ادمونتون

مارس 2, 2019
مرکز خرید وست ادمونتون کانادا

وست ادمونتون کانادا – مرکز خرید کانادا

مرکز خرید وست ادمونتون کانادا به عنوان بزرگترین مرکز خرید آمریکای شمالی و دهمین مرکز خرید بزرگ جهان است.که توسط خانواده ایرانی به اسم قرمزیان ساخته شده است
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.