مدارس در کانادا

آگوست 28, 2017

مدارس غیر رسمی

  مدارس غیر رسمی مدارس غیر رسمی ، از جمله مدارسی است که با نظر موسسان و اولیای دانش آموزان ، راه اندازی و اداره می شود و سعی بر این است که دانش آموزان از امکانات تحصیلی محل زندگی خود و زبان رسمی و اداری کشور میزبان بهره مند شوند . این مدارس را […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.