نوشته‌ها

دانشگاه لاوال کانادا

دانشگاه لاوال کانادا - دانشگاه فرانسوی زبان کانادا

/
دانشگاه لاوال کانادا Laval ، اولین دانشگاه فرانسوی زبان آمریکا می باشد ، که در این دانشگاه زبان آموزش و ارتباط فرانسه بوده است.