قوانین عجیب برخی از کشورها

  قوانین عجیب برخی از کشورها  قوانین عجیب برخی از کشورها را باهم ببینیم استرالیا   قوانین عجیب برخی از کشورها   روز‌های یکشنبه بعد از ساعت ۱۲ ظهر، ظاهر شدن در مکان‌های عمومی با شلوار صورتی ممنوع است. فقط برقکار‌های مجاز اجازه دارند لامپ را عوض کنند. در غیر این صورت جریمه می‌شوید.   […]