هزینه برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک

هزینه برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک

مراحل اقدام و هزینه برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک و پایلوت مناطق کم‌جمعیت و شمالی هزینه برنامه مهاجرتی پایلوت آتلانتیک مهاجرت به کانادا روش پایلوت آتلانتیک، برنامه ی جدید مهاجرت آتلانتیک (AIPP) به طور رسمی در 6 مارچ راه اندازی شد و سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRCC) اکنون درخواست های اقامت دائم را از طریق این […]