ساختمان پارلمان اتاوا

ساختمان پارلمان اتاوا

  ساختمان پارلمان اتاوا پارلمان هیل که در زبان محاوره به هیل نیز معروف است، منطقه ای در جنوب رودخانه اتاوا، ایالت انتاریو می باشد. ساختمان پارلمان اتاوا بر روی تپه ای شیب دار و در نزدیکی ابتدای کانال ریدو ساخته شده است. تاریخچه ساختمان پارلمان اتاوا ساختمان پارلمان اتاوا امروزه نماد شهر اتاوا و ساختمانی دولتی […]