نوناووت کانادا

نوناووت کانادا

  نوناووت کانادا نوناووت کانادا جدیدترین و بزرگ‌ترین قلمروی این کشور است. این قلمرو در ۱ آوریل ۱۹۹۹ از قلمرو نواحی شمال غرب جدا شد. این قلمرو پنجمین بخش (زیرشاخه کشور) بزرگ دنیاست. مرکز آن ایکالویت در جزایر بافین است. مساحت نوناووت از اروپای غربی بیشتر است و شمالی‌ترین سکونتگاه دائمی انسانی دنیا به نام آلرت در این قلمرو قرار دارد. طبق سرشماری سال ۲۰۱۱، […]