سنت جان کانادا

سنت جان کانادا

  سنت جان کانادا سنت جان بزرگترین شهر ایالت نیوبرانزویک واقع در کشور کانادا است. سنت جان کانادا با جمعیت ۱۳۰۰۰۰ نفر بزرگترین شهر استان ایالت نیوبرانزویک است. دو زبان انگلیسی و فرانسوی به طور مساوی در این شهر صحبت می‌شود. مردمان این شهر به هویت محلی خود افتخار می‌کنند. صنعت در این شهر جایگاه ویژه‌ای دارد و مهمترین صنایع Atlantic Coast در این شهر یافت می‌شود. در […]