زبان واشینگتن آمریکا

ژانویه 10, 2019
واشینگتن آمریکا

واشینگتن دی.سی آمریکا

  واشینگتن آمریکا واشینگتن، دی.سی. پایتخت ایالات متحده آمریکا است. شهر واشینگتن، که به افتخار جرج واشینگتن نامگذاری شده، در ۱۷۹۱ تأسیس شد تا پایتخت جدید کشور باشد. واشینگتن آمریکا ، کنگره یک دولت شهرداری را برای کل ناحیه کلمبیا پس از جنگ داخلی آمریکا تأسیس کرد. اقتصاد شهر واشنگتن دی.سی. از نظر تولید ناخالص […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.