لس آنجلس آمریکا

لس آنجلس آمریکا

لس آنجلس آمریکا لس آنجلس که اغلب با حروف اول آن L.A شناخته می شود، بزرگترین شهر کالیفرنیا است. این شهر با جمعیت 3,898,747 نفر در سال 2020، دومین شهر بزرگ ایالات متحده پس از شهر نیویورک است. لُس آنجـِلِس بزرگترین شهر ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا و دومین شهر پرجمعیت ایالات متحده آمریکا پس از نیویورک است. لس آنجلس به صورت […]