نوشته‌ها

سخن گفتن به دو زبان رسمی

/
سخن گفتن به دو زبان رسمی زبان های انگلیسی و فرانسه دو زبان …

دلایل دانستن زبان فرانسه در مهاجرت

/
دلایل دانستن زبان فرانسه در مهاجرت 1- زبان فرانسه در رده بندی جهان…