دین کانادا

دین کانادا

    دین کانادا و آزادی دینی در کانادا   کانادای امریکایی یا بهتر بگم کانادا هم مثل کشور امریکا مجموعه ایی از فرهنگ و ادیان مختلف رو درون خودش یعنی دین کانادا جای داده و میشه کانادا رو کشوری بدون داشتن مرز دین و مذهب دانست. موضوع جالب اینجاست که مردمان کانادا خودشون رو […]