دلایل دانستن زبان فرانسه در مهاجرت

دلایل دانستن زبان فرانسه در مهاجرت 1- زبان فرانسه در رده بندی جهانی دومین زبان پرقدرت وبا نفوذ بعد از زبان انگلیسی می باشد. 2- فرانسه زبان رسمی 41 کشور دنیاست. 3- در سراسر دنیا 200 میلیون نفربه زبان فرانسه صحبت می کنند،می نویسند و می خوانند. 4- زبان فرانسه بعد از انگلیسی بطور گسترده […]