درباره کوه های راکی کانادا

مارس 24, 2019
کوههای راکی کانادا

کوه های راکی کانادا

کوه های راکی کانادا یک رشته کوه بسیار عظیم می باشد که در بخش شمال غربی قاره آمریکا است . کوه های راکی در آغاز در ۵۵ تا ۸۰ میلیون سال پیش تشکیل شده است.
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.