باغ های بوچارت کانادا (قسمت دوم)

باغ های بوچارت کانادا

بجز تفریحاتی همچون پیاده روی،عکس برداری و پیک نیک در طبیعت چشم نواز باغ های بوچارت کانادا تفریحات دیگری در این باغ ها وجود دارد .