دانشگاه مک مستر کانادا

دانشگاه مک مستر کانادا

  دانشگاه مک مستر کانادا دانشگاه مک مستر کانادا در سال 1887 در شهر تورنتوی کانادا و از طریق میراث بجای مانده از املاک سناتور William McMaster؛ عضو اولین مجلس سنا بعد از تشکیل بانک اعظم بازرگانی کانادا، تاسیس گردید. رنگ‌های مارون و خاکستری در سال 2012 بعنوان رنگ رسمی انتخاب شدند. دانشگاه در سال […]