دانشگاه Concordia کنکوردیا کانادا

  دانشگاه Concordia کنکوردیا کانادا | معمولا در کبک سه نرخ براي ثبت نام وجود دارد که به راحتی در سایت هر دانشگاه می توان از مقادیر آن ها اطلاع پیدا کرد. بدین صورت که شهریه کانادایی ها نصف دانشجویان بین المللی و شهریه کبکی ها نیز نصف کانادایی ها می باشد. اینکه چگونه بر […]