دانشگاه Concordia کنکوردیا کانادا

برنامه‌ی مهاجرت سرمایه گذاری کانادا

دانشگاه Concordia کنکوردیا کانادا معمولا در کبک سه نرخ براي ثبت نام وجود دارد که به راحتی در سایت هر دانشگاه می توان از مقادیر آن ها اطلاع پیدا کرد. بدین صورت که شهریه کانادایی ها نصف دانشجویان بین المللی و شهریه کبکی ها نیز نصف کانادایی ها می باشد. اینکه چگونه بر آن ها […]