جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا

می 22, 2017

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا – بخش 2

جغرافیای و تقسیم بندی کشور کانادا | استانها، مسئول اکثر برنامه های اجتماعی، مثل مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاه عمومی ( کمکهای مالی ) هستند و با هم بیشتر درآمد را از دست فدرال دریافت میکنند، که این اصل تقریباً در میان ساختار حکومتی کشورهای متحد در جهان، وجود دارد . دولت […]
Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید.