جایگاه و جمعیت زبان فارسی در کانادا

  جایگاه و جمعیت زبان فارسی در کانادا براساس سرشماری سال 1996 در کانادا ، تعداد 440485 نفر ، زبان فارسی را به عنوان زبان مادری خود اعلام کرده اند . در دوره ی 1991 تا 1996 رشد جمعیت فارسی زبان و نیز افزایش تعداد مهاجران از کشورهای فارسی زبان موجب شده است تا این […]