توریست ها در در چه کشوری نمیتوانند عکس بگیرند

توریست ها در در چه کشوری نمیتوانند عکس بگیرند برای این که مسافرت ها خاطرات خوبی را به جای بگذارند باید با قوانین هر کشوری تا حدودی آشنایی داشته باشیم. هر کشوری قانون های مخصوص خودش را دارد که توریست های آن کشور مجبور به رعایت کردن آن هستند. در بعضی از کشورها عکاسی در […]