نظام آموزشی استان نیوفاندلند

ویزای کار بعد از فارغ التحصیلی

  نظام آموزشی استان نیوفاندلند دوره اموزش اجباری ( مقدماتی ) در استان نیوفاندلند 11 سال است و سنین 5 تا 16 را شامل می شود . نخستین مقطع آموزشی در استان نیوفاندلند ، مقطع ابتدایی است که سه سال و سنین 6 تا 9 سال را در بر می گیرد . دومین مقطع آموزشی […]